ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ก.ย.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลการจัดอันดับการเข้าชมรายการของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
     

ผลการจัดอันดับการเข้าชมรายการของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 ทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุ ม.ทักษิณ พัทลุง 10 อันดับ ที่มีผู้เข้าชมสุงสุด  รายละเอียด