ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ก.ย.61 ถึงวันที่ 28 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนิสิตภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับนิสิต จำนวน 4 รอบ ตามระบบ TCAS ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูล การรับนิสิตได้ที่ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www2.tsu.ac.th/org/student/