ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 พ.ย.63 ถึงวันที่ 27 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
 
     
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
 
สมัครสอบวันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 - 27 ธันวาคม 2563
ชำระเงินค่าสมัครวันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 - 28 ธันวาคม 2563
ประกาศเลขที่นั่งสอบวันที่ 30 ธันวาคม 2563
สอบคัดเลือก ม.1 วันที่ 10 มกราคม 2564
สอบคัดเลือก ม.4 วันที่ 09 มกราคม 2564
ประกาศผลสอบวันที่ 20 มกราคม 2564


  ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ