ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 พ.ย.61 ถึงวันที่ 10 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนิสิตภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครนิสิตภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูล    การรับนิสิตได้ที่ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www2.tsu.ac.th/org/student/