ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 16 ต.ค.63 ถึงวันที่ 30 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาชีววิทยา) 1 อัตรา
 
     

คุณสมบัติ

1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านชีววิทยา

หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านชีววิทยา

2.    หากมีประสบการณ์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.    สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือ มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.    สามารถรับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มหาวิทยาลัย โรงเรียน และหอพัก รวมถึงการทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ โดยมีวันหยุดตามที่โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ กำหนด

 

อัตราเงินเดือน          

คุณวุฒิปริญญาตรี     อัตราเงินเดือน 22,500 บาท

คุณวุฒิปริญญาโท     อัตราเงินเดือน 26,250 บาท 

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก : 6 พฤศจิกายน 2563   

วิธีการสมัคร

1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง SC1203 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. และตั้งแต่ 13.00 - 17.00 น.)

2. ส่งใบสมัครและหลักฐานทางไปรษณีย์ถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 (กรณีส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ เอกสารทั้งหมดต้องถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ภายในเวลา 17.00 น. เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง SC1203 

โทร. 074-609-600 ต่อ 2500

รายละเอียดเพิ่มเติม