ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 15 ต.ค.63 ถึงวันที่ 3 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
 
     
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยงบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
    - สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง 2 วิทยาเขต (วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง)

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ผู้ที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    - สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง 2 วิทยาเขต (วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง)

กำหนดรับสมัคร :  19-29 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสอบและกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ : 29 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 3 พฤศจิกายน 2563

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 074-317655


 ประกาศ

 ใบสมัคร          ใบสมัคร