ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 5 ต.ค.63 ถึงวันที่ 20 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียน ประเภทสายวิชาการ จำนวน 7 อัตรา (ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตพัทลุง)