สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 31 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
     
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมแห่งประเทศไทย (ธัชชา) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยหน่วยงานจำนวน 37 แห่ง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ นำไปสู่การสร้างศิลปวัฒนธรรม ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ