สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับสถานีวิทยุ
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ
บุคลากร
 
บุคลากร กลับหน้าหลัก

บุคลากรประจำสถานีวิทยุฯ

 
                                        
 
   บอร์ติดต่อภายใน  7500,1900                             เบอร์ติดต่อภายใน  7500