สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ติดต่อสถานีวิทยุ
ติดต่อสถานีวิทยุ
 
ติดต่อสถานีวิทยุ กลับหน้าหลัก

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz.

• สถานที่       : อาคารวิทยบริการ เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม
                    จังหวัดพัทลุง 93210

• โทรศัพท์     : 074-609609 ภายใน 7500

• แผนที่        : 
https://goo.gl/maps/sf8aNEP7aXHwShCX9

• Facebook  https://www.facebook.com/tsu.pt.radio