สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ติดต่อสถานีวิทยุ
ติดต่อสถานีวิทยุ
 
ติดต่อสถานีวิทยุ กลับหน้าหลัก

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
TSU PT  FM 100.75 MHz.


อาคารวิทยบริการ
เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210    

โทรศัพท์ : 074-609609
ภายใน : 7500