สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง FM 100.75 MHz
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ติดต่อสถานีวิทยุ
ติดต่อสถานีวิทยุ
 
ติดต่อสถานีวิทยุ กลับหน้าหลัก

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง TSU PT  FM 100.75 MHz.

อาคารวิทยบริการ เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210    
โทรศัพท์ : 074-609609 ภายใน : 7500