มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
อันดับหน่วยงานภายในและภายนอกที่มาจัดรายการมากที่สุด ประจำปีงบประมาณ 2564
ผลการจัดอันดับการเข้าชมรายการของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สรุปผลการดำเนินรายการทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2564


หน้าที่ :