มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ ๖" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุ ๖๔ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
รับนิสิตใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2562 TCAS รอบ 1-2
รับสมัครนิสิตภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รับสมัครนิสิตภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
รับสมัครนิสิตภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญชวนผู้สนใจและนับถือพระหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ร่วมบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
รับสมัครนิสิตภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


หน้าที่ :