มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแบบสอบถามความคิดเห็นของการรับฟังรายการวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทางสถานีวิทยุ FM 100.75 MHz.


หน้าที่ :